HMS-Knutsen

Tilbyr rimelige brannvern- og HMS-kurs ute hos kunden

Ta kontakt for tilbud

Om oss

HMS-Knutsen er et enkeltpersonsforetak, organisasjonsnr. 920 128 653, for undervisning innen brannvern og HMS-temaer.


Innehaveren er utdannet som kjemiker i Norge med MS i toksikologi fra USA og erfaringene går tilbake til 12 år på Kriposlaboratoriet, instruktør på Politiskolens brannetterforskerkurs, brannteknisk sakkyndig i rettsaker, 20 år i industrien som Verne- og miljøsjef, Brannvernleder, Industrivernleder, Farlig gods rådgiver og 5 år som instruktør i sikkerhetsbransjen. Nylige bidrag har vært til granskningskommisjonen for Grenfell Tower brannen i London.

Ta kontakt

Kurstilbud

Kursene holdes hos kunden på dagtid eller etter arbeidstid, på norsk eller engelsk etter avtale. Kurslokalet må være egnet for Power Point fremvisninger.

Alle 3 timers kurs kr 5000,-

Brannvern grunnkurs, 3 timer

Brannvernansvarlige og «brannvernledere», 6 timer

Brann- og eksplosjonsvern i industrien, 6 timer

Farlig gods / farlige stoffer, 3 timer

Brannvern, kjemikalievern og verneutstyr for verksteder mv., 3 timer

Barnehageberedskap: Brannvern og sikkerhet, 3 timer

Brannvern for helseinstitusjoner, 3 timer

Brannvern for skoler, 3 timer

Skoleberedskap: Brannvern og sikkerhet, 3 timer

Hvitt pulver beredskap, 2 timer

BES-vakt kurs, 3 timer

Brannslokkekurs, 1,5 Time

Brannvernkurs for industrivernet

Brannvern for butikker og kjøpesentre

HMS for renholdere, 3 t

Kontakt oss

hCaptcha