HMS-Knutsen

Tilbyr rimelige brannvern- og HMS-kurs ute hos kunden

Ta kontakt for tilbud

Om oss

HMS-Knutsen er et enkeltpersonsforetak, organisasjonsnr. 920 128 653, for undervisning innen brannvern og HMS-temaer.


Innehaveren er utdannet som kjemiker i Norge med MS i toksikologi fra USA og erfaringene går tilbake til 12 år på Kriposlaboratoriet, instruktør på Politiskolens brannetterforskerkurs, brannteknisk sakkyndig i rettsaker, 20 år i industrien som Verne- og miljøsjef, Brannvernleder, Industrivernleder, Farlig gods rådgiver og 5 år som instruktør i sikkerhetsbransjen. Nylige bidrag har vært til granskningskommisjonen for Grenfell Tower brannen i London.

Ta kontakt

Kurstilbud

Kursene holdes hos kunden på dagtid eller etter arbeidstid, på norsk eller engelsk etter avtale. Kurslokalet må være egnet for Power Point fremvisninger.

Alle 3 timers kurs kr 5000,-

Brannvern grunnkurs, 3 timer

Brannvernansvarlige og «brannvernledere», 6 timer

Brann- og eksplosjonsvern i industrien, 6 timer

Farlig gods / farlige stoffer, 3 timer

Brannvern, kjemikalievern og verneutstyr for verksteder mv., 3 timer

Barnehageberedskap: Brannvern og sikkerhet, 3 timer

Brannvern for helseinstitusjoner, 3 timer

Brannvern for skoler, 3 timer

Skoleberedskap: Brannvern og sikkerhet, 3 timer

Hvitt pulver beredskap, 2 timer

BES-vakt kurs, 3 timer

Brannslokkekurs, 1,5 Time

Brannvernkurs for industrivernet

Brannvern for butikker og kjøpesentre

HMS for renholdere, 3 t

Referanser

«Brannvernkurs for helseinstitusjoner», kurset gjentatt.


Virksomhet: Holmenkollen Dagsenter og Boliger, Oslo


Ref.: Martin Schmidt, 93467131
martin.schmidt@hdb.no

 

 

«Grunnleggende brannvern- og kjemikaliekurs»


Virksomhet: «Bare Flyt», Oslo
Ref.; Monika Lewicka,


monikabareflyt@gmail.com

 

 

 

 

«Grunnleggende brannvern for barnehager»


Virksomhet: Tomteråsen barnehage, Nes kommune


Ref.; Nina F. Kristiansen, 48996229
dl@tomterasenbarnehage.no

 

 

 

Jeg laget og holdt et spesialkurs på vegne av en annen kursbedrift:

«Brann- og eksplosjonsvernkurs»


Virksomhet: RK Malerservice Roar Ottesen


Ref.; Roar Ottesen, 479 62 594
post@rkmalerservice.no


Tilbakemelding: «Veldig dyktig og hyggelig kursholder.»

 

I påvente av kursoppdrag i Norge så lenge som jeg er pensjonist, har jeg ut fra årelange erfaringer gitt mange innspill til
høringen om Grenfell Tower brannen i London:


*Dear Mr Knutsen, *

*Thank you for your correspondence dated 29 November. *

 

*Your submission will be reviewed by the Inquiry team, who may be in touch
at a later date if they have any further questions. Please be assured that
even if you do not hear from us again, all information, suggestions and
questions are very gratefully received and will be carefully considered. We
are pleased that you felt able to share your thoughts with us and please do
continue to share any further comments.*

 

 

 

 

Kontakt oss

hCaptcha