Kjemikaliehåndtering

Sikkerhet og kompetanse i fokus

3 timers kurs kan holdes på formiddag, ettermiddag eller kveldstid.

Innledning til kjemikaliehåndtering

Kjemikaliehåndtering er en kritisk komponent i mange industrier, og krever grundig forståelse og strenge sikkerhetstiltak. Hos HMS-Knutsen tilbyr jeg kurs som sikrer at dine ansatte kan håndtere kjemikalier på en sikker og ansvarlig måte.

Hvorfor er kjemikaliehåndtering viktig?

Effektiv kjemikaliehåndtering beskytter ansatte, miljøet og samfunnet mot potensielt farlige og helsefarlige kjemikalier. Med de rette kunnskapene kan uhell forebygges og konsekvensene av eventuelle ulykker minimeres.

Våre kurs

Farlig gods / farlige stoffer

 

Dette kurset er designet for arbeidere som håndterer farlig gods og i henhold til Landtransportforskriften. Deltakere vil lære alt om farlige stoffer, viktigheten av korrekt merking og hva et sikkerhetsdatablad inneholder for å sikre forsvarlig håndtering og transport.

 

Brannvern, kjemikalievern og verneutstyr for verksteder

 

Spesielt tilrettelagt for nyansatte, lærlinger og ansatte med ikke-skandinavisk bakgrunn, dette kurset fokuserer på håndtering av kjemikalier i verkstedmiljøer, inkludert personlig verneutstyr og risikovurdering av kjemikalier.

Teknisk informasjon og praktiske ferdigheter

Sikkerhetsdatablad og stoffkartotek

 

Et viktig fokus i våre kurs er forståelsen og bruken av sikkerhetsdatablad og stoffkartotek. Dette innebærer detaljert informasjon om kjemikalier, deres farer, og nødvendig beskyttelsesutstyr.

 

Lagring og oppbevaring av kjemikalier

 

Kurset dekker grundig de regulatoriske kravene for sikker lagring og oppbevaring av kjemikalier, inkludert krav til stoffkartotek og hvordan man sikrer korrekt lagringsforhold.

 

HMS-Knutsen forplikter seg til å tilby den mest oppdaterte og grundige opplæringen i kjemikaliehåndtering. Besøk vår kurskalender på HMS-Knutsen Kjemikaliehåndtering for å finne et kurs som passer dine behov. Sikkerheten til dine ansatte og arbeidsplassen begynner med den riktige kunnskapen og forberedelsen!

Alle kurs på 3 timer kr 5000,-

Farlig gods / farlige stoffer, 3 timer

Passer for arbeidere som håndterer farlig gods.

Kurset er i henhold til Landtransportforskriften. Farlig gods må ikke overlates til noen som åpenbart mangler kunnskap eller ikke har materiell for forsvarlig gjennomføring av transporten (§2-1).

Forståelse av farlig gods merking og sikkerhetsdatablad for forsvarlig håndtering av godset og håndtering ved uhell, utslipp og branner. Kjemikalievern og personlig verneutstyr.

Brannvern, kjemikalievern og verneutstyr for verksteder mv., 3 timer

Passer særlig for nyansatte på et verksted, lærlinger og ansatte med ikke-skandinavisk bakgrunn. Branner og konsekvenser av brann på et verksted, brannvern, kjemikalievern mot farlige kjemikalier på et verksted og personlig verneutstyr for farlig arbeid på et verksted.

Ofte stilte spørsmål